رده بنده دانشگاه های آلمان

رده بنده دانشگاه های آلمان

رنکینگ و رتبه بندی دانشگاه های آلمان:

کشور آلمان از کشور های عضو شینگن دانشگاه های ممتازی در سطح جهان دارد.رایگان بودن تحصیل در دانشگاه های آلمان نیز مزیت دیگر و البته بسیار بزرگ تحصیل در آلمان است.

انگلیسی زبان بودن تحصیل در بسیاری از رشته ها و در بیشتر مقاطع تحصیلی را نیز باید به مزایای تحصیل در آلمان افزود که افراد در واقع با این امکان نیازی به تسلط به زبان آلمانی و اخذ مدرک در این زمینه را ندارند و با صرف اخذ مدرک تسلط به زبان انگلیسی امکان مهاجرت تحصیلی به آلمان را می یابند. بیش از 10 دانشگاه آلماناز جمله 200 دانشگاه برتر دنیا میباشند.کشور آلمان بعد از کشور انگلیس دومین کشور اروپایی است که با داشتن 36 دانشگاه برتر در رتبه بندی جهانی بیشترین تعداد دانشگاه ها در لیست رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان را دارد.

 

ردیف

نام دانشگاه

رتبه جهانی

رتبه در اروپا

وضعیت تایید در وزارت علوم

1

Universität Freiburg

57

7

ممتاز

2

Humboldt Universität zu Berlin

91

19

ممتاز

3

Ludwig Maximilians Universität München 

99

22

ممتاز

4

Ruprecht Karls Universität Heidelberg

114

26

ممتاز

5

Freie Universität Berlin

116

27

ممتاز

6

Technische Universität München 

131

33

ممتاز

7

Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen

138

36 

ممتاز

8

Technische Universität Dresden

143

38

ممتاز

9

Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn

144

39

ممتاز

10

Universität Hamburg

150

42

ممتاز

11

Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main

163

48

ممتاز

12

Georg-August-Universität Göttingen

166

50

ممتاز

13

Universität zu Köln

194

61

ممتاز

14

Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg (1)

196

63

ممتاز

15

Universität Leipzig

198

65

ممتاز

16

Technische Universität Berlin

205

68

ممتاز

17

Universität Stuttgart

232

81

ممتاز 

18

Universität Münster

233

82

ممتاز

19

Technische Universität Darmstadt

242

85

ممتاز

20

Universität Tubingen

256

91

ممتاز

21

Ruhr Universität Bochum

272

100

ممتاز 

22

Universität Hannover

274

102

ممتاز

23

Johannes Gutenberg Universität Mainz

295

111

ممتاز

24

Heinrich Heine Universität Düsseldorf (1)

310

116

ممتاز

25

Universität Bremen

313

 117

ممتاز

26

Friedrich Schiller Universität Jena

317

118

ممتاز

27

Universität des Saarlandess

329

126

ممتاز

28

Justus Liebig Universität Giessen

341

135

ممتاز

29

Universität Ulm

345

 138

ممتاز

30

Universität Würzburg

352

 144

ممتاز

31

Technische Universität Braunschweig (1)

358

 147

ممتاز

32

Universität Bielefeld

358

 148

ممتاز

33

Christian Albrechts Universität zu Kiel

364

 151

ممتاز

34

Otto Von Guericke Universität Magdeburg

373

 155

خوب

35

Universität Regensburg

389

 161

ممتاز

36

Universität Paderborn

393

 163

 خوب

37

Philipps Universität Marburg

396

 164

ممتاز

38

Technische Universität Chemnitz

407

 168

ممتاز

39

Universität Konstanz

410

 170

ممتاز

40

Universität Trier (2

412

 171

ممتاز

41

Martin Luther Universität Halle Wittenberg

428

 178

ممتاز

42

Universität Mannheim

460

 193

ممتاز

43

Karlsruhe Institute of Technology (Universität Karlsruhe)

472

 200

ممتاز

44

Technische Universität Dortmund (1)

490

 210

ممتاز

45

Technische Universität Ilmenau

505

 215

ممتاز

46

Universität Potsdam

509

 217

ممتاز

47

Universität Kassel

516

 222

ممتاز

48

Universität Duisburg Essen (1)

521

 225

ممتاز

49

Universität Rostock

558

 245

ممتاز

50

Technische Universität Kaiserslautern

566

 248

ممتاز

51

Universität Bayreuth

597

 260

ممتاز

52

Universität Siegen

653

 277

ممتاز

53

Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald

659

 281

ممتاز

54

Carl Von Ossietzky Universität Oldenburg

667

 287

خوب

55

Universität Osnabruck

707

 306

ممتاز

56

Universität Hohenheim

759

 335

ممتاز

57

Universität Augsburg

806

 355

ممتاز

58

Bergische Universität Wuppertal

840

 366

ممتاز

59

Technische Universität Clausthal

901

 392

ممتاز

60

Technische Universität Hamburg Harburg

907

 396

ممتاز

61

Universität Otto Friedrich Universität Bamberg 

923

 402

ممتاز

62

Universität zu Lubeck

973

 420