دانشگاه های ایرانی مورد تایید آلمان (Anabin (ZAB

دانشگاه های ایرانی مورد تایید آلمان (Anabin (ZAB

معمولاً برای مهاجرت کاری به آلمان و یا ادامه تحصیل در آلمان، مورد تایید بودن مدرک تحصیلی در آلمان یکی از اصول مورد نیاز جهت اقدام برای ویزا/اقامت هست؛ برای اینکه بدونید مدرک شما مورد تایید هست یا نیاز به تاییدیه ZAB داره، قدم اول مراجعه به سایت Anabin هست و اگر در این دیتابیس رشته/دانشگاه شما بعنوان+H ثبت شده باشه یعنی مورد تائید هست، اگر -/+H درج شده باشه یعنی نیاز به بررسی و دریافت تاییده ZAB هست، و اگر -H بود متاسفانه دانشگاه فاقد اعتبارهست.

برای ارزیابی مدرک تحصیلی خود میتوانید به سایت زیر مراجعه کنید

http://anabin.kmk.org/no_cache/filter/institutionen.html