دفتر آلمان

Leonix

Ludwigstr.17 , 63739 , Aschaffenburg

شماره تماس:

060214520914

060214563844

060214520913

ایمیل : info @leonixco.de

 

سابرینا لاوپیشلر – عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

همراه: 00491734575716

ایمیل: s.laupichler @leonixco.de

پویان فاطمی – عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

همراه: 004917622593084

ایمیل: p.fatemi @leonixco.de

دفتر اتریش:

Brünnerstrasse 213/233

1210 Wien, Österreich

حامد ابراهیمی

همراه: 00436766537707

ایمیل: h.ebrahimi @leonixco.de

پگاه فاطمی

همراه: 0041786687100

ایمیل: pe.fatemi @leonixco.de

دفتر  ایران:

تهران، یوسف آباد،

میدان فرهنگ، پلاک 283

شماره تماس: 00982188606477

نیوشا منصوری – مسئول دفتر

تلفن: 00982188606477

ایمیل: 

N.Mansouri @leonixco.de

 

علی سعیدی – مدیر اجرایی

همراه: 00989130853702

ایمیل: 

a.saeidi @leonixco.de